கொஞ்சும் மழலை பாட்டு

15/11/2009 at 2:32 முப (மழலைகள்) (, )

குழலினிது யாழினிது என்பர் தம்மக்கள்
மழலைச் சொல் கேளாதோர்

-வள்ளுவன்

நிரந்தர பந்தம் பின்னூட்டமொன்றை இடுங்கள்