முதிய உள்ளம்

13/04/2010 at 9:14 பிப (கவிதை) ()

முதியோர் இல்லத்தில்
தவழ்ந்து
கொண்டிருக்கின்றன
வயதான குழந்தைகள்..

முதுமை எய்திய
பிள்ளைகள் உள்ளம்.

நன்றி: படைப்பாளி

நிரந்தர பந்தம் பின்னூட்டமொன்றை இடுங்கள்

சிக்ஸ் பேக் கனவு

13/04/2010 at 9:05 பிப (கவிதை, Uncategorized) ()

  • மரமேறி,காடேறி

மாடு மேய்ச்சி திரிஞ்சப்போ

அடிவயிறு ஒட்டிப்போய்

ஆறு பீசாய் வச்சிருந்தேன்.

  • பட்டணத்தில் வேலப்பாத்து

பளபளத்து வரும்

அண்ணன்களின்

தளதளக்கும் உடலைப் பார்த்து

தடவிக்கிட்டேன்..

சப்பையான என்வயிறை.

  • குழி விழுந்த கன்னமும்

ஒடுங்கிப்போன  உடலும்

கோடு விழுந்த என் வயிறும்

குண்டாக வேணுமுன்னு

கோவில் போய்

வேண்டிகிட்டேன்.

  • இப்போ…பட்டணத்து வாசியாகி

பாதிவாழ்க்கை..

எழுந்ததும்  ஜாகிங்..

ஈவினிங் வாகிங்..

ரெகுலர் ஜிம்…

அல்லாடி

அலைகின்றேன்.

ஊதிப்போன என் வயிறை

ஒட்டிப்போன வயிறாக்க.

நன்றி: படைப்பாளி

நிரந்தர பந்தம் பின்னூட்டமொன்றை இடுங்கள்